Test logických předpokladů

Pokud zvažujete, zda je programování pro vás vhodná cesta a zda máte potřebné logické schopnosti k tomu, abyste se stali úspěšným programátorem, tento test je právě pro vás.

Programování není jen o znalosti jazyka a psaní kódu. Je to také o schopnosti myšlení, řešení problémů a chápání komplexních vzorů a struktur. Ačkoli se programování může naučit téměř každým, lidé se silným logickým myšlením mohou mít v počátečních fázích učení lehčí. Tento test vám pomůže zjistit, zda máte základní logické dovednosti potřebné k úspěchu v oblasti programování.

Jak test použít:

 1. Přečtěte si každou otázku pečlivě.
 2. Pokuste se najít odpověď bez použití kalkulačky nebo jiných pomůcek.
 3. Odpovězte upřímně a zapište si svoji odpověď. Tento test je pro vás, takže není důvod ke zfalšování výsledků.
 4. Po dokončení testu zkontrolujte své odpovědi pomocí našeho klíče.
 5. Pokud dosáhnete doporučeného minima bodů nebo více, máte dobré predispozice k logickému myšlení potřebnému pro programování!

Nezapomeňte, že ačkoli tento test může naznačit vaše silné stránky v logickém myšlení, motivace, zájem a praxe hrají rovněž klíčovou roli ve vašem úspěchu jako programátora. Pokud nezískáte doporučený počet bodů, nevzdávejte to! S dostatečnou praxí a odhodláním můžete dosáhnout úspěchu v oblasti programování.


Test

 1. Doplnění sekvence:
  • a) Jaké je další číslo v této sekvenci: 2, 4, 6, 8, …?
  • b) Jaké je další číslo v této sekvenci: 1, 4, 9, 16, …?
 2. Rovnice:
  • a) Když x = 5 a y = 3, co je hodnota x + y?
  • b) Pokud 3x = 12, jaká je hodnota x?
 3. Podmínky:
  • a) Pokud všechny růže jsou květiny a některé květiny voní hezky, mohou všechny růže vonět hezky? (Ano/Ne)
  • b) Pokud je dnes pondělí a každé pondělí prší, bude dnes pršet? (Ano/Ne)
 4. Problémy s logikou:
  • a) V místnosti je 5 lidí. Každý člověk má 2 oči. Kolik očí je v místnosti?
  • b) Máte dvě krabice. Jedna je větší než druhá. Do malé krabice se vejde 5 knih, ale do větší se vejde dvojnásobek tohoto množství. Kolik knih se vejde do větší krabice?
 5. Algoritmické myšlení:
  • a) Máte následující instrukce: začněte s číslem 5, přidejte 2, vynásobte 3. Jaké je výsledné číslo?
  • b) Pokud chcete uvařit vajíčko natvrdo a víte, že potřebujete vařit vajíčko 10 minut, jak dlouho budete vařit 3 vajíčka?

 


Vyhodnocení testu

1. Doplnění sekvence:

a) Jaké je další číslo v této sekvenci: 2, 4, 6, 8, …?

 • Odpověď: 10
 • Vysvětlení: Sekvence zvyšuje čísla o 2, takže 8 + 2 = 10.

b) Jaké je další číslo v této sekvenci: 1, 4, 9, 16, …?

 • Odpověď: 25
 • Vysvětlení: Čísla v sekvenci jsou druhé mocniny čísel 1, 2, 3 a 4, takže další je 5^2 = 25.

2. Rovnice:

a) Když x = 5 a y = 3, co je hodnota x + y?

 • Odpověď: 8
 • Vysvětlení: Sečtením dvou čísel dostaneme 5 + 3 = 8.

b) Pokud 3x = 12, jaká je hodnota x?

 • Odpověď: 4
 • Vysvětlení: Dělením obou stran rovnice třemi dostaneme x = 12/3 = 4.

3. Podmínky:

a) Pokud všechny růže jsou květiny a některé květiny voní hezky, mohou všechny růže vonět hezky?

 • Odpověď: Ano
 • Vysvětlení: Pokud některé květiny voní hezky, je možné, že mezi nimi mohou být i růže.

b) Pokud je dnes pondělí a každé pondělí prší, bude dnes pršet?

 • Odpověď: Ano
 • Vysvětlení: Pokud každé pondělí prší, pak musí pršet i dnes, protože je pondělí.

4. Problémy s logikou:

a) V místnosti je 5 lidí. Každý člověk má 2 oči. Kolik očí je v místnosti?

 • Odpověď: 10
 • Vysvětlení: Pětkrát dvě oči je 5 x 2 = 10 očí.

b) Máte dvě krabice. Jedna je větší než druhá. Do malé krabice se vejde 5 knih, ale do větší se vejde dvojnásobek tohoto množství. Kolik knih se vejde do větší krabice?

 • Odpověď: 10
 • Vysvětlení: Dvojnásobek počtu knih v malé krabici je 5 x 2 = 10 knih.

5. Algoritmické myšlení:

a) Máte následující instrukce: začněte s číslem 5, přidejte 2, vynásobte 3. Jaké je výsledné číslo?

 • Odpověď: 21
 • Vysvětlení: Po přičtení dvou k pěti dostaneme 7 a poté 7 vynásobeno třemi je 21.

b) Pokud chcete uvařit vajíčko natvrdo a víte, že potřebujete vařit vajíčko 10 minut, jak dlouho budete vařit 3 vajíčka?

 • Odpověď: 10 minut
 • Vysvětlení: Všechna vajíčka se vaří současně, takže stačí 10 minut pro všechna tři.

Hodnocení: Za každou správnou odpověď si započítejte 1 bod. Celkový možný počet bodů: 10

Doporučené minimum bodů pro potenciální studenty programování: 7. Pokud uchazeč dosáhne 7 a více bodů, má dobré predispozice pro logické myšlení potřebné k programování.